• Korzystanie z Aplikacji Arioso nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych.
  • Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.